Producenci
Promocje
Torba Papier. Brązowa 18x8x23 cm. 50 szt.
Torba Papier. Brązowa 18x8x23 cm. 50 szt.

99,99 zł

Cena regularna: 105,00 zł

81,29 zł

Cena regularna: 85,37 zł

paczka
Torba Papier. Brązowa18x8x23 cm. 100 szt.
Torba Papier. Brązowa18x8x23 cm. 100 szt.

100,00 zł

Cena regularna: 210,00 zł

81,30 zł

Cena regularna: 170,73 zł

paczka
Torba Papier. Brązowa 18x8x23 cm. 250 szt.
Torba Papier. Brązowa 18x8x23 cm. 250 szt.

520,00 zł

Cena regularna: 523,00 zł

422,76 zł

Cena regularna: 425,20 zł

paczka
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Separt P. I. Piotrkowicz Spółka Jawna z siedzibą w Markach, ul. Mała 13, 05-270 Marki, NIP: 1251486785, e-mail: sklep@dozapakowania.pl.
 2. Cele w jakich możemy przetwarzać dane osobowe w zależności od źródła pochodzenia:
  • 2.1. DANE KLIENTÓW
   1. Zakupy w sklepie internetowym. Cele:
    • Wykonanie zawartej umowy tj. realizacja zamówienia: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
    • Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);
    • W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);
    • Marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb za pomocą profilowani (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
    • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
   2. Dane otrzymywane podczas spotkań i znajdujące się w zawieranych umowach. Cele:
    • Wykonanie zawartej umowy tj. realizacja zamówienia: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”); (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
    • W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
    • Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);
    • W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);
    • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
   3. Newsletter. Cele:
    • Marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb za pomocą profilowani (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
    • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
   4. Reklamacje. Cele:
    • W celu realizacji reklamacji, w związku z dokonanym zakupem w sklepie Separt (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
    • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
   5. Odstąpienie od umowy. Cele:
    • W celu realizacji odstąpienia od umowy, w związku z dokonanym zakupem w sklepie Separt (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
    • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
  • 2.2. Dane Kontrahentów i innych osób kontaktujących się z Administratorem:
   1. Dane otrzymywane podczas spotkań i znajdujące się w zawieranych Umowach. Cele:
    • Wykonania zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
    • W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
    • Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);
    • W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);
    • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
   2. Dane znajdujące się w korespondencji elektronicznej i papierowej. Cele:
    • Bieżący kontakt z naszymi Kontrahentami i Podmiotami Współpracującymi, z którymi mam podpisane umowy, w celu ich realizacji;
    • Kontakt z firmami i ich przedstawicielami, z którymi prowadzimy negocjacje przed zawarciem umowy;
    • Odpowiedzi na wszelkie inne zapytania, które trafiają do nas na oficjalne adresy umożliwiające komunikację elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b lub lit. f „RODO”).
 3. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być:
  1. Osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;
  2. Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
  3. Spółki powiązane z Administratorem – spółki z grupy kapitałowej;
  4. Podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa;
  5. Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy i banki.
 4. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 3:
  1. W związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności dotyczących przechowywanie dowodów księgowych lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
  2. W związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
 6. Prawa przysługujące osobom, których dane przetwarzamy:
  1. Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
  2. Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
  3. Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
  5. Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.
 7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
 9. Podanie danych w każdym celu jest dobrowolne, ale w przypadku niektórych z nich (takich jak: zawarcie umowy – zakup towarów, reklamacje , zwroty, inne usługi oferowane przez Separt) jest niezbędne do ich realizacji, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia wykonania przez Separt określonych zobowiązań.
 10. W ramach marketingu bezpośredniego – w celu oferowania Państwu naszych produktów i usług, w tym dobieranie ich pod kątem Państwa potrzeb możemy wykorzystywać profilowanie. Działania związane z profilowaniem w celach marketingu bezpośredniego nie wywołują wobec Państwa skutków prawnych. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec marketingu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl